OKTOBAR

Malenza Barrrique je rezultat dugogodišnjeg rada i iskustva profesionalaca iz oblasti vinogradarstva, sa ne malom primjesom porodične posvećenosti, znanja i ljubavi. Ovo vino je tradicionalna kupaža  90% vranac i 10% kratosije. Vino je stajalo godinu dana u barik buradima, a kako je četvrta godina od flaširanja ,mislimo da je sada postiglo najoptimalniji ukus.
Image