Ni jedan dio sajta ne može biti kopiran kako u cjelosti tako ni dijelom.

Villagewineries.me portal je pod autorsko-pravnom zaštitom, te svako neovlašćeno korišćenje od strane trećih lica predstavlja krivično djelo.

Za svako korišćenje villagewineries.me intelektualne svojine (logo, grafika, tekst, fotografije), potrebno je pismeno zatražiti i dobiti odobrenje od strane ovlašćenog lica.